23 april 2016

En toen werd ik stil.Triest.

Het meest gebruikte woord, als antwoord op de verschillende gebeurtenissen van afgelopen vier à vijf weken. We worden namelijk triest, boos en bang van wat er allemaal rondom ons gebeurd. Wat het nieuws ons laat tonen en horen.

Op 22 maart 2016 kleurde onze Belgische vlag helemaal zwart. Een (dodelijke) aanslag op de luchthaven te Zaventem en de metro van Brussel was de oorzaak. Er volgden betogingen van alle kanten, niet steeds met de meest vriendelijke handelingen. Het optreden van de politie kwam. Van stil tot krachtig. Wat bij velen vragen oproept. De meningen zijn verdeeld. Eénheid lijkt ver zoek te zijn.

Daarnaast zitten we nog steeds met een begrotingstekort. Waarin plots het voorstel opduikt om het maximum aantal arbeidsuren op te trekken naar 45 u per week. En dit zou geld opbrengen? Dit zou het systeem vereenvoudigen? Voordelig voor de werkgever èn werknemer zijn? Volgens mij gaat dit enkel het grote probleem van oververmoeidheid vergroten.. een groot nadeel dat – inderdaad – zowel werkgever, werknemer als de ziekte-uitkeringen kan treffen.

En als dat nog niet genoeg was om binnen onze maatschappij onrechtvaardigheid en ondoordachtheid op te merken, kregen we het stevig dossier van de Panama Papers naar ons hoofd geslingerd. Mensen met een voorbeeldfunctie hebben de maatschappelijk goed handelende burger op fiscaal vlak illegaal (?) bedot! Ja… naar het schijnt zou dit ook legaal kunnen.

Misschien kun je het steeds opnieuw heropstarten van de kerncentrales wel als legaal bedriegen benoemen. Een duidelijk en aanslepend probleem dat we zeker niet mogen vergeten. Terwijl wij allen zo gezond mogelijk proberen te leven, staat de hel aan ieders voordeur. “Doel – What’s in a name?”* 

Onverwachts - of toch niet helemaal ?! - treffen we verschillende versperringen aan op de weg naar een rechtvaardig, multicultureel en technologische samenleving. We staan stil. Gaan soms zelfs achteruit, af en toe in grote versnelling. En de grote vooruitgang… die blijft uit.

Daar word ik stil van.


--------------------------------------------------------

De bom viel.
Reactie op de aanslag van 22 maart 2016.

“Het is oorlog!” zei ik tegen mijn moeder toen ik de eerste beelden zag. De inkomhal volledig verwoest. Nadien ook het metrostel. Zo goed als niets meer van over. Kijken naar de slachtoffers lukte me niet. Gaat het over film, geen probleem. Een goede horrorfilm kijken is (stiekem) een ‘hobby’ van mij. Maar om te beseffen, te weten dat dit echt is… neen. Ik keek niet.

De verhalen en de getuigenissen waren niet weg te denken. Ik zette de radio aan. Een hulpverlener aan het woord: “Ik was daar en *snik* ik heb dingen gezien die ik liever niet had willen zien.” Toen had ik eigenlijk beter de radio uit gezet. “Lichaamsdelen die niet stonden zoals ze moesten staan…”
Ieuw! Jak! Denk ik dan… en als beelddenker is het dan te laat. Ik kon er niet meer aan ontsnappen. Het zat in mijn hoofd.


Mijn oprechte deelneming aan alle familieleden, vrienden en kennissen van de overleden slachtoffers. Veel beterschap en sterkte aan alle slachtoffers die het overleeft hebben en hun familie. En een ‘dikke merci’ aan alle hulpverleners die zich ‘vrijwillig’ hebben aangeboden - sommigen zelfs tijdens hun verlofperiode! Ook hen wens ik veel sterkte toe.

Dinsdag 22 maart 2016 – Gisteren, één maand geleden. 
De eerste berichtgevingen kwamen net na acht uur binnen op het nieuws. Meerdere ontploffingen in de inkomhal op de luchthaven van Zaventem meldde het live-center van deredactie.be. Het zou om een zelfmoordaanslag en een bomexplosie gaan, hoor ik later, vlakbij de balie van SN Brussels Airlines en de balie van American Airlines. Een grote ravage was de uitkomst – het plafond lag op de grond. We spreken over meer dan 10 doden. En dat was niet alles, neen. In een metrostel in de buurt van het station te Maalbeek ging er – diezelfde voormiddag - nog een bom af. Opnieuw een zelfmoordaanslag, met ongeveer twintig doden en een onherkenbaar tramstel als gevolg. IS eiste de aanslag op… zoals iedereen al verwacht had. 


We hebben moeite om deze tragedie te vatten. Een grote aanval op onze westerse waarden en normen met als mikpunt onze westerse vrijheid. ‘Ons meest kostbare – en meest kwetsbare – goed binnen onze samenleving’. Iets wat voor ons vanzelfsprekend was, waarop wij vertrouwden en waarop wij onze maatschappij verder hebben uitgebouwd. De premier roept om éénheid. ‘We moeten samen sterk staan. Samen één geheel vormen tegen terreur.’


Bart Peeters met zijn lied ‘Hemel’ in de speciale uitzendingen omtrent de aanslagen.De coach uit ‘Iedereen beroemd’ geeft in stilte een antwoord op de aanslagen. 


Gratis knuffels op de herdenkingsplaats op 24 maart.

--------------------------------------------------------

Racisme of verdedigen van de eigen cultuur?
Reactie op de betogingen en meningsverschillen.

Al wordt de roep tot eenheid centraal gesteld, toch kan en zal dergelijk terreur van zo’n grote omvang angst, haat en verdeeldheid met zich meebrengen. Dit kunnen we ook merken aan de verschillende uiteenlopende reacties van de Belgische burgers. Ook in mijn eerder verschenen artikel ‘wederzijds disrespect tussen culturen’ (9 januari 2016) werd dit probleem aangekaart.


‘We moeten opkomen voor onze eigen cultuur.’
‘We mogen ons niet zomaar laten doen.’ – ‘We moeten reageren, onze stem laten horen.’ Dat zijn reacties die ik meermaals per dag te horen kreeg van verschillende mensen rondom mij heen. Dat was dè eenheid… en daar eindigde die ook.


Want wat is onze eigen cultuur? Wat houdt dat in? Wat denkt u?
Spreken we over een Belgische cultuur, een westerse, of zoals ik het liever zou zien een multiculturele? Welke cultuur wilt u verdedigen? Wat ziet u als uw eigen cultuur? Hetgeen waar onze voorvaders voor hebben gevochten en/of hetgeen waarvoor wij nu willen vechten? Het menselijk handelen dat vroeger veel minder aan bod kwam… Gaan we enkel opkomen voor de dieren? Of gaan we ook opkomen voor onszelf, voor ieder maatschappelijk goed handelend mens? Voor de engel en niet voor de duivel…


‘Zij tegen ons.’ Maar wie is ‘zij’ en wie zijn ‘wij’?
Voor u kan dat anders zijn dan voor mij..

“Ieder wilt zijn verbondenheid uiten op zijn eigen manier.”

Ik hoop dat de ‘slechteriken’ gepakt worden en de slachtoffers kunnen helen. Ik hoop dat we allen één front kunnen vormen tegen agressief onmenselijk handelen. Ik hoop dat IS ontmanteld wordt en de vluchtelingen hun land kunnen heroveren. Ik hoop voor éénheid. Samen vechten tegen onrechtvaardigheid. – Kon het maar…

27 maart 2016 – extreemrechtse hooligans overdonderen het beursplein.

Ze brachten fascistische groeten uit en vochten met personen van andere origine. Een nachtwinkel aan het noordstation te Brussel ‘moest er aan geloven’. Goederen werden gestolen, er werden dingen vernield en er werd gevochten met de eigenaar. Verscheiden straatmeubilair van aan het station tot op het Beursplein werden ook vernield. Weinig respectvol en veel agressief handelen door een minderheden groep binnen onze samenleving.. tegen.. de moslimgemeenschap en, naar mijn mening ook, de multiculturele samenleving.

De politie trad volgens velen veel te laat op. Uiteindelijk werd het waterkanon ingezet en een tiental personen werden opgepakt. Later kregen we te horen dat de politie mogelijk deze bende had kunnen tegenhouden op een andere plaats, bijvoorbeeld in Vilvoorde,  alvorens ze op de trein richting Brussel stapten. Toch werd de extreemrechtse bende begeleid door de politie naar het Beursplein in Brussel. Al hadden ze hier geen toestemming voor. Agressieve mensen werden toegelaten op een plaats waar de Belgische bevolking stilte, rust, vrede en eenheid wilden creëren; als herdenkingsplaats voor de aanslagen op ons landje.

Na deze dag wou ik niet weten wat de buitenwereld van België dacht… het kon niet positief zijn.

01 april 2016 – Stille mars van de moslim gemeenschappen te Antwerpen.

In Antwerpen werd er een stille mars georganiseerd door verschillende Moskeeën. De boodschap die zij willen brengen is: ‘op naar een vredige samenleving’. Er waren ongeveer 500 moslims betrokken. De wandeling gebeurde volledig in stilte uit respect en uit medeleven voor alle slachtoffers van de aanslagen. Er werden geen slogans uitgesproken. Op het einde van de wandeling werd er wel een toespraak gehouden. Deze mars verliep volledig vreedzaam en werd correct aangevraagd.

Een kijk die ik wel met de buitenwereld wil delen… Kunnen wij dit met z’n allen ook?

02 april 2016 – Antiracismebetoging op het beursplein.

De antiracismebetoging werd georganiseerd om een oproep te doen tot solidariteit, gelijkheid en kritisch denken. Volgens Nicolas Pessemier (JOC) was het antwoord van de politie op deze betoging onaanvaardbaar. “De politie speelt het spel van de angst- en haatzaaiers mee.” Er werden 33 personen opgepakt. Wat een groot contrast oplevert met de politieaanpak op 27 maart 2016 waar de extreemrechtse betogers bij betrokken waren. Toch moest de politie optreden, aangezien deze betoging niet op een correcte manier werd aangevraagd. De betogers hadden geen machtiging om op het beursplein ‘met zo’n grote groep mensen’ aanwezig te zijn – een reden wat verschillende opinies met zich meebrengt.

Na deze dag wou ik eveneens niet weten wat de buitenwereld van België dacht… het kon niet positief zijn.

17 april 2016 – Mars tegen haat en terreur

Op 17 april 2016 was het dan eindelijk zo ver, de mars tegen haat en terreur kon op een correcte manier doorgaan. Het werd een vreedzame mars met volgens de politie 7000 deelnemers. Diversiteit was aanwezig; mensen van verschillende leeftijden, met verscheidene geloofsovertuigingen en uiteenlopende politieke voorkeuren. De deelnemers willen opkomen voor eenheid en voor een samenleving die mensen verenigd in plaats van uit elkaar duwt.

De kijk die de grote meerderheid van de Belgen wenst naar buiten te brengen.. enkel is dit ons wel gelukt? Velen hebben het gevoel van niet. Was het één grote flop?

--------------------------------------------------------

De wereldwijde bevolkingsverhuizing.
Korte reactie op de vluchtelingencrisis
                                                                                               
‘Platvoet en zijn vriendjes’ komen heel wat avonturen tegen op hun weg naar het ‘beloofde’ land waar er eten en drinken is voor iedereen. Hun oorspronkelijke ‘thuis’ daar kunnen ze niet blijven. Dat zou hun dood kunnen betekenen. Dus vertrekken ze op een hobbelende weg naar het onbekende terrein en de bomen vol bladeren.

Als ik platvoet was dan deed ik het ook.

Zoals Platvoet mij geleerd heeft, ben ik er zeker van dat de vluchtelingen zullen blijven komen. Wat gaan we er mee doen? Sturen we hen allemaal terug? Laten we hen aan hun lot over? Of gaan we hen nu echt eens op een menswaardige manier ondersteunen?

--------------------------------------------------------

De falende arbeidsmarkt.
Reactie op de verhoging van het maximum aantal arbeidsuren.

Terwijl de vluchtelingen onze westerse wereld binnenstromen, zal het werkloosheids- en ziektecijfer blijven toenemen. Zoals voorheen aangehaald in mijn artikel ‘Samenwerken met technologie’ (20 februari 2016) heeft dit ook te maken met de reeds opkomende technologische vooruitgang. Zover we weten gaat dit in de toekomst nog grotere gevolgen hebben op de arbeidsmarkt. Minder jobs, meer werklozen en mogelijk ook meer zieken – mede wegens het ‘moeilijkere’ werk dat van hen verwacht wordt.

Nu wilt de regering het maximum aantal arbeidsuren per week verhogen van 38 naar 45 uur. Wat mogelijks tot gevolg kan hebben dat een werkgever één werknemer nodig heeft voor het werk dat voorheen door twee werknemers werd uitgevoerd. Meer werkloosheid betekent dat.

En dit voorstel komt, zogezegd vertrekkend vanuit het individu (de werkende burger). Terwijl we merken dat de werkende mens tegenwoordig meer en meer kiest voor deeltijds werk, waarbij 4/5 als favoriet uit komt. De werkgever kan een andere persoon in dienst nemen om de overgebleven werkuren op zich te nemen. Hierdoor kan deze nieuwe werknemer volledig of gedeeltelijk uit de werkloosheid getrokken worden. We krijgen hierdoor eveneens meer tijd om naast ons werk ook nog een eigen leven op te bouwen. Een leven waarin sociale waardering op andere manieren te vinden kan zijn (waarin ‘moeten’ niet aan de basis ligt, maar ‘het graag doen’ wel) en de kans op een burn-out kan dan ook verkleind worden.


Vertrekkende vanuit het individu (de werkende burger) kan wel het voorstel komen om net minder te gaan werken en daarbovenop meer te investeren in de technologische vooruitgang waar ons landje zo naar verlangt – vele landen staan immers veel verder dan ons. Het inlassen van de 30 uren-week lijkt mij dan ook veel geschikter, dan het verhogen van de maximale arbeidsuren per week.

Peter Mertens (PVDA) in debat met Gwendolyn Rutten (open-VLD) (Terzake)


--------------------------------------------------------

Het voorbeeld dat je niet mag volgen.
Reactie op het dossier ‘Panama Papers’.

Ik wil dit hoofdstuk even starten met een ‘dikke merci’ aan alle 370 journalisten die wereldwijd mee hebben gewerkt aan het grootste journalistieke onderzoek ooit; namelijk de Panama Papers. Dit dossier is zeer interessant bij mijn verder pleidooi over het feit dat het financieel tijdperk zijn tijd echt wel heeft gehad… De gelekte informatie heeft een tijdspanne van 1977 tot eind 2015. Wow. Wat een werk. Chapeau!

De Panama Papers, zoals in het dossier vermeld wordt, “tonen aan hoe duister geld doorheen een wereldwijd financieel systeem vloeit, misdaad daar wel bij vaart en nationale schatkisten belastinginkomsten kwijtspeelt.” Of kort gezegd: Als je egoïstisch – vals speelt word je rijker, als je de regels volgt – samen wilt werken word je armer. De omgekeerde wereld van wat we willen bereiken, toch?!

Tussen de valsspelers zitten verschillende personen die een 'voorbeeldfunctie' uitoefenen. Zoals “12 huidige en voormalige wereldleiders, 61 familieleden en medewerkers van premiers, presidenten en koningen, 29 miljardairs die op de lijst van de 500 rijksten ter wereld staan.” We spreken over een betrokkenheid van mensen uit 200 verschillende landen.

Als tussenpersonen werden meer dan 14.000 banken, advocatenkantoren en dergelijken ingezet. Waaronder blijkbaar de Dexia-groep. Niemand had dit zien aankomen. Waar ons belastinggeld naartoe is gegaan? Zeker al niet naar onze Belgische maatschappij. Ik herinner me nog dat ik me afvroeg waarom wij burgers een bank zouden moeten redden. En wat als ik dat niet wil? Dan betaal ik toch – ‘omdat iedereen zijn steentje moet bijdragen’. Terwijl de Dexia-groep zelf er dus ‘onderuit is gemuisd’? De wereld zit vol met bedrog en onrechtvaardigheid!


“Als er één iets is wat de Panama Papers ons zwart op wit aantonen, dan is het wel dit: er is genoeg voor iedereen.” zoals Sarah Van Liefferinge in de Knack ons verteld. Weer een bewijs.. na het dossier over de familie Rotschild. (zie het artikel 'samenwerken met technologie')
--------------------------------------------------------

De kerncentrales puffen door.
Reactie op de heropstarten van de gebrekkige kerncentrales te Doel.

Op 8 april 2016 werd Doel 1 opnieuw opgestart. De reden van stopzetting enkele dagen er voor was een storing op - lees goed - de aansturing van de vermogensregeling in het nucleaire gedeelte. “Is dat niet daar waar het meeste gevaar zit?” Het zou gaan om een zeldzame panne. Op 13 april 2016 werd Doel 1 handmatig stilgelegd, zodat ze de herstellingen konden doen.

Was het maar de eerste keer. Denk je dan. Maar neen, de scheurtjes in de kerncentrales zijn al langer aanwezig en blijven ook aanwezig. Af en toe gebeuren er herstellingen, met het belastinggeld van de burger. Spijtig genoeg zijn deze reparaties vaak van korte duur. Doel 1 zal binnenkort nog wel eens stilvallen… Hopelijk dat die centrale automatisch stil valt, anders zal het te laat zijn… dan zal vluchten niet meer mogelijk zijn. #Tsjernobyl.


“Ik moet lachen om een rookverbod, gezeik over gezonde voeding en richtlijnen voor meer beweging. Stilaan ook met terrorisme en straatsoldaten. Ik zie de humor in van politici die met de hand op het hart beweren verantwoordelijkheid te nemen.” Verwoord Chris van Camp mooi in het artikel “Doeltreffend in overtreffende trap” op de website van Apache.

Terwijl andere landen meer en meer bezig zijn met het vernieuwen van hun energie door ecologisch en duurzaam te gaan werken, blijven wij Belgen werken met onze onveilige kerncentrales. Windmolenparken, zonnepanelenweides en watermolenparken daar ligt onze toekomst. Ondertussen kan het Spaanse El Hierro, op de Canarische archipel (een afgelegen eiland) zichzelf volledig onderhouden op wind, water en zonne-energie. – Zucht, woonde ik daar maar.

Panorama: “Goedkoop en duurzaam”
De ecologische en duurzame energie zit in de lift.

Petitie voor de sluiting van de kerncentrales in Tihange (Avaaz):

--------------------------------------------------------

Open het debat.

Op naar een rechtvaardige, multiculturele en technologische samenleving!
Om dat te verwezenlijken moeten we ‘onze koppen bij elkaar’ kunnen steken.
Laat ons praten, in plaats van schelden, laat ons samenwerken in plaats van vechten. Laat ons een plan op lange termijn uitwerken waardoor we de grote vooruitgang in ons landje kunnen toelaten. Laat ons een eenheid creëren, een identiteit dat bij onze moderne gemeenschap past.

– Niets is sterker dan een idee waarvoor de tijd gekomen is. –
Victor Hugo

En de tijd is gekomen… Om te leren samenleven met mensen die andere opvattingen en overtuigingen hebben. Om de financiële marktketen te doorbreken en het sociale aspect van het leven voorop te stellen. Om te leren samenwerken met technologie en wetenschap op een positieve manier waardoor de arbeidsmarkt een heel andere insteek krijgt en we ecologisch en duurzamer kunnen gaan leven. Om lange-termijn-plannen op te stellen zodat we meer zekerheid hebben over een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Het moet nu. Of de trein vertrekt zonder ons.

--------------------------------------------------------

Bronnen

De bom viel

“14 doden bij zelfmoordaanslag en bomexplosie op luchthaven zaventem”, Joris Truyts en Alexander Verstraete (deredactie), 22 maart 2016, “http://deredactie.be/permalink/1.2607817” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Bruxelles ma belle.”, Jurgen Masure, 22 maart 2016, “https://www.facebook.com/notes/jurgen-masure/bruxelles-ma-belle/10156574312855004” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Bart Peeters Zonder liefde kan de hemel niet bestaan 2016”, Philippe de bond (Youtube), 22 maart 2016, “https://youtu.be/AwZQq5YPreY” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Blijven samenleven – Iedereen beroemd”, Eén, 25 maart 2016, “https://youtu.be/hAdP38NqzXY” geraadpleegd op 17 april 2016.

“Manneken Peace”, Simeon Janssens (Vimeo), 24 maart 2016, “https://vimeo.com/160151702” geraadpleegd op 17 april 2016.

Racisme of het verdedigen van onze eigen cultuur?

“Brussel leert: over terreur is alles al gezegd (behalve wat bijna iedereen denkt)”, Rob Wijnberg (decorrespondent), 23 maart 2016, “https://decorrespondent.nl/4225/Brussel-leert-over-terreur-is-alles-al-gezegd-behalve-wat-bijna-iedereen-denkt/321784906300-65efeaf4” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Dossier aanslagen Brussel: Relschoppers uiteen na inzet waterkanon”, VTM-Nieuws, 27 maart 2016, “http://nieuws.vtm.be/binnenland/184478-relschoppers-uiteen-na-inzet-waterkanon” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Burgemeesters kibbelen over verantwoordelijkheid”, Pieterjan Huyghebaert (deredactie), 27 maart 2016, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2613503” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Politie pakt antiracismebetogers op: ‘Mensen werden opgepakt op basis van uiterlijk’”, De Morgen, 2 april 2016, “http://www.demorgen.be/binnenland/politie-arresteert-betogers-aan-brusselse-beurs-spel-van-angstzaaiers-b28249e5/” geraadpleegd op 18 april 2016.

“Ongemakkelijke waarheden”, Imade Annouri, 28 maart 2016, “https://medium.com/@imadeannouri/ongemakkelijke-waarheden-1b79e6af9d85#.tgjxiv5f6” geraadpleegd op 19 april 2016.
“Beurs”, Jeroen Olyslaegers (Apache), 4 april 2016, “https://www.apache.be/2016/04/04/beurs/” geraadpleegd op 19 april 2016.

“Honderden moslims houden stille mars”, ATV, 1 april 2016, “http://atv.be/nieuws/honderden-moslims-houden-stille-mars-26953” geraadpleegd op 19 april 2016.

“Terreur heeft alles met geloof te maken (alleen een ander dan we denken), Rob wijnberg (decorrespondent), 16 november 2015, “https://decorrespondent.nl/3559/Terreur-heeft-alles-met-geloof-te-maken-alleen-een-ander-dan-we-denken/91217170-1057f358” geraadpleegd op 19 april 2016.

De falende arbeidsmarkt

“Beste Gewendolyn Rutten, niet iedereen verdient 6000 euro per maand.”, Peter Mertens (Knack), 11 april 2016, “http://www.knack.be/nieuws/belgie/beste-gwendolyn-rutten-niet-iedereen-verdient-6-000-euro-per-maand/article-opinion-690261.html” geraadpleegd op 20 april 2016.

“Bye bye 38-urenweek: hoe de regering volledig ingaat tegen de tijdsgeest.” Christophe Callewaert (dewereldmorgen), 8 april 2016, “http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/04/08/bye-bye-38-urenweek-hoe-de-regering-volledig-ingaat-tegen-de-tijdsgeest” geraadpleegd op 20 april 2016.

“Verdwijnt de klassieke 38-uren week?” Floor Bruggeman en Kirsten Schol (deredactie), 7 april 2016, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2622662” geraadpleegd op 21 april 2016.

Het voorbeeld dat je niet mag volgen

“#PanamaPapers: de geheime wereld van offshores”, MO*, 3 april 2016, “http://www.mo.be/nieuws/panamapapers-legt-de-geheime-wereld-van-offshores-bloot” geraadpleegd op 21 april 2016.

“Belgen op Panama-lijst riskeren celstraf”, Pascal Dendooven (Standaard), 6 april 2016, “http://www.standaard.be/cnt/dmf20160405_02221912” geraadpleegd op 21 april 2016.

“Er is genoeg voor iedereen (Maar dat zal onze regering ons niet vertellen)”, Sarah Van Liefferinge (Knack), 18 april 2016, “http://www.knack.be/nieuws/belgie/er-is-genoeg-voor-iedereen-maar-dat-zal-onze-regering-ons-niet-vertellen/article-opinion-693001.html” geraadpleegd op 21 april 2016.

“Onvoorstelbaar”, Jeroen Olyslaegers (Apache), 11 april 2016, “https://www.apache.be/2016/04/11/onvoorstelbaar/” geraadpleegd op 21 april 2016.

De kerncentrales puffen door

“Doel 1 heropgestart na storing in nucleair gedeelte”, De Standaard, 8 april 2016, “http://www.standaard.be/cnt/dmf20160407_02224447” geraadpleegd op 22 april 2016.

“Doel 1 ligt enkele dagen stil voor herstellingen, De Morgen, 13 april 2016, “http://www.demorgen.be/wetenschap/doel-1-ligt-enkele-dagen-stil-voor-herstellingen-b2ba05cf/ “ geraadpleegd op 22 april 2016.

“Doeltreffend in overtreffende trap”, Chris van Camp (Apache), 8 april 2016, “http://www.apache.be/2016/04/08/doeltreffend-in-overtreffende-trap/” geraadpleegd op 22 april 2016. (*)

“Nieuwe studie: ‘Fossiele brandstoffen wereldwijd bannen, kan is 10 jaar tijd.”, De Morgen, 18 april 2016, “http://www.demorgen.be/wetenschap/nieuwe-studie-fossiele-brandstoffen-wereldwijd-bannen-kan-in-10-jaar-tijd-b29135bc/” geraadpleegd op 22 april 2016.

“Platform Stop and Go”, Openminds, www.stop-and-go.be, geraadpleegd op 22 april 2016.

“Panorama: Goedkoop en duurzaam”, deredactie.be, 17 april 2016, “http://deredactie.be/permalink/2.43825?video=1.2632232” geraadpleegd op 22 april 2016.


--------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten